standard-title Entegre Yönetim Sistemimizi Oluşturan Unsurlar

Entegre Yönetim Sistemimizi Oluşturan Unsurlar

Entegre Yönetim Sistemimizi Oluşturan Unsurlar

  • ISO 9001:2008’e göre Kalite Yönetimi
  • ISO 14001:2004’e göre Çevre Yönetimi
  • OHSAS 18001:2007’ye göre İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
  • Konfigürasyon Yönetimi